Ve zdravé firmě pracují šťastnější, vitálnější a kreativnější zaměstnanci…

Mám velkou radost když vidím, jak stále více firem zavádí do své firemní vize a kultury koncepty „zdravého životního stylu“ – a nebývá to jen póza, jako to mohlo být v dřívějších letech, jen aby to vypadalo… Top managementy firem si uvědomují, že pokud má jejich firma uspět ve vysoce konkurenčním prostředí, potřebují mít výkonné, zdravé, produktivní, šťastné a kreativní zaměstnance, kteří práci pro firmu berou s osobní zodpovědností a nasazením… Jak by to ale šlo, když nejsme zdraví? Když nás něco bolí, není nám dobře, pak nemůžeme podávat ty nejlepší výkony ani kdybychom sebevíc chtěli.. Jak se říká, když nás bolí zub, je to pro nás v tu chvíli důležitější, než například velké záplavy na Floridě… 

K mé osobní zkušenosti při práci s firmami za poslední roky přibývá i řada světových výzkumů z nejrůznějších konců světa, které mé pozorování z naší země jen potvrzují. Tvrdí například, že zdraví zaměstnanci jsou 3x produktivnější než ostatní a že vyšší produktivita zaměstnanců je spojena s jejich lepším psychickým a fyzickým nastavením.

Toto mohu potvrdit i z vlastní praxe – většinou ve firmě začíná přerod ve „zdravou firmu“ úvodním představením konceptu a pilotní skupinou největších zájemců o zavedení zdravých návyků do svého  života. S touto skupinou pracuji systematicky (skupinové workshopy a individuální setkávání) po delší dobu, většinou v řádu měsíců a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Vždy opakovaně rád žasnu nad tím, jak to účastníky samotné překvapuje, že někdy tak malé změny v jejich rituálech (strava, pitný režim, pohyb, psychika, spánek atd.) vedou k tak úžasným výsledkům. Tělo a mysl jsou spojené nádoby a vzájemně jsou spolu v neustálé interakci. Jakmile na sobě začne účastník pilotní skupiny aktivně pracovat, zavádí postupně domluvené změny do svého života – má sám ze sebe dobrý pocit a už jen ta radost spouští v těle díky hormonům a neuropřenašečům konkrétní fyziologické pozitivní změny. Když se k tomu pocitu přidá i konkrétní měřitelné zlepšování fyzické kondice, vnitřní skladby těla (poměry tuků, svalů a vody – na váze Tanita) a zlepšené trávení, spánek a začnou mizet další přiznaky chronického zánětu v těle.. dovedete si asi představit, jaká je motivace takového člověka k pokračování v programu a o čem asi tak na chodbách s ostatními kolegy mluví… 🙂

Po nějakém čase se začnou přidávat další, vznikají následné vlny zájemců a z původní klasické firmy se postupně zevnitř stává firma, kde zdraví, šťastní a produktivní zaměstnanci už nejsou vyjímkou, ale stávají se početnou skupinou schopnou ovlivňovat další a další jedince a celé interní týmy…

Že se u takových firem zvyšují parametry loajality, sounáležitosti, vzájemné úcty a respektu a snižují procenta fluktuace a negativního šíření informací… je už jen důsledek zdravých, vitálních a sebevědomých lidí – a kdo by takové ve své firmě nechtěl? Moc si přeji, aby tento trend pokračoval, protože takto vitální zaměstnanci šíří svou energii i mimo pracovní dobu, je více šťastných rodin, dětí a celých komunit… Držme si vzájemně pěsti:-)